Chi tiết thông báo

Lịch ôn tập khảo sát tin tuần 37, 38(từ ngày 13/04/2020 đến hết ngày 26/04/2020)  (22/04/2020)

Lịch ôn tập khảo sát tin tuần 37, 38(từ ngày 13/04/2020 đến hết ngày 26/04/2020).

- Các học viên đăng nhập ID và Pass có thông báo trên lịch ôn tập.

- Khi đăng nhập các học viên phải ghi rõ thông tin họ và tên để giảng viên kiểm thông tin trong danh sách, nếu không có tên trong danh sách học viên sẽ không được vào lớp.

- Trên File lịch ôn tập cho 2 Sheet các bạn xem lịch cụ thể trên file đính kèm

- Danh sách lớp ôn tập các bạn xem trên File đính kèm

File đính kèm:

Các tin khác: