Chi tiết thông báo

Hoãn lịch thi sát hạch và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 03/2020  (15/03/2020)

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo hoãn lịch thi sát hạch và cấp chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao, lịch thi sát hạch và cấp chứng chính thức sẽ được trung tâm thông báo vào chiều ngày 16/03/2020
 
(Các Bạn xem lịch thi trên File đính kèm

File đính kèm:

Các tin khác: