Chi tiết thông báo

Danh sách lớp ITA.59B dự kiến được công nhận tốt nghiệp Ứng dụng CNTT Nâng cao  (16/01/2020)

Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.

            + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 18/01/2020 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu sai hoặc thiếu mã số sinh viên HV chỉ cần đến trực tiếp TT để bổ sung, chỉnh sửa. Những HV nào không bổ sung thông tin còn thiếu gấp TT sẽ không làm hồ sơ Tốt nghiệp đợt này).

+ Nếu HV nào không có tên trong danh sách được công nhận Tốt nghiệp thì liên hệ TT gấp để kịp thời bổ sung.

            + Sau thời hạn nói trên TT sẽ không chịu trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung, mọi chi phí phát sinh hoặc sai sót học viên phải tự chịu.

Chứng chỉ HV sẽ nhận được gồm 02 cái: 01 Chứng chỉ Chuẩn CNTT Cơ bản, 01 Chứng chỉ Chuẩn CNTT Nâng cao. (Đề nghị HV phải kiểm tra tên mình nằm trong DS với lớp nào để sau này đến nhận Chứng chỉ cho chính xác, HV vào Website của TT: Mục Thông Báo -à DS dự kiến CNTN hoặc mục Các Quyết định)

            + Sau khi có QĐ công nhận Tốt nghiệp HV phải thường xuyên cập nhật thông báo để biết ngày đến nhận Chứng chỉ. Khi đi nhớ đem theo thẻ HV hoặc bản gốc CMND.

File đính kèm:

Các tin khác: