Chi tiết thông báo

Nhận Chứng chỉ Kỹ thuật viên  (29/10/2019)

Lưu ý:- Hiện nay đã có chứng chỉ Kỹ thuật viên lớp K81AKT

- Bắt đầu từ ngày 30/10/2019 mời HV lớp trên đến VP TT để nhận.

            - Khi đi nhận nhớ đem theo thẻ HV hoặc CMND

           - Đề nghị HV phải kiểm tra tên mình được Công nhận TN với lớp nào để sau này đến nhận Chứng chỉ cho chính xác (file Thông báo: DS dự kiến các lớp được Công nhận Tốt nghiệp).

File đính kèm:

Các tin khác: