Danh sách thời khóa biểu

Lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 05/2020 

Thời khóa biểu học tập trung tuần 40(từ 04/05/2020 đến hết ngày 10/05/2020) 

Thời khóa biểu học Online tuần 39(từ 27/04/2020 đến hết ngày 03/05/2020) 

Thời khóa biểu học Online tuần 38(từ 20/04/2020 đến hết ngày 26/04/2020) 

Thời khóa biểu học Online tuần 37(từ 13/04/2020 đến hết ngày 19/04/2020)