Danh sách tài liệu học tập

Ôn thi trắc nghiệm

1. Câu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao 

Nội dung câu hỏi trắc nghiệm này giúp cho các bạn học viên tham khảo

Chi tiết

Tài liệu tham khảo

1. Excel, Powerpoint 

Excel, Powerpoint   (Bản quyền tài liệu này không trực thuộc Trung tâm Tin học Duy Tân  - DTITC) 

Chi tiết

Giáo trình Microsoft Word 2016 từ cơ bản đến nâng cao

Không có dữ liệu

Giáo trình Microsoft Excel 2013

Không có dữ liệu

Mẫu đơn đăng ký dự thi chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao

Không có dữ liệu