Chi tiết kỳ thi

Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.61B 

* Lưu ý:- Thời gian: 17h45 bắt đầu thi. Đề nghị HV tập trung lúc 17h30

            - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.

            - Tất cả đồ đạc cá nhân học viên để trong tủ bên ngoài hành lang, không được đem vào phòng thi

            - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.

            - HV không nộp đơn đăng ký dự thi + 02 ảnh 4x6 & photo CMND có công chứng cho GV, sẽ không được dự thi TN Cơ bản hoặc Nâng cao

            - HV vắng quá số buổi qui định là bị Cấm thi, sẽ không được dự thi, HV bắt buộc phải nộp lệ phí học lại Cơ bản hoặc Nâng cao

            - HV nào không hoàn thành xong chương trình Chuẩn Ứng dụng CNTT Cơ bản sẽ không được dự thi chương trình Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao (nhưng vẫn tiếp tục theo học Nâng cao được, chỉ không được dự thi)

- Sau mỗi đợt thi Tốt nghiệp Cơ bản hoặc Nâng cao, HV phải thường xuyên cập nhật thông tin thông báo để xem Bảng điểm & Danh sách dự kiến được Công nhận Tốt và các TB khác…

File đính kèm:

Các tin khác: