Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm

Giới thiệu: Trung Tâm Tin Học Duy Tân có quá trình hoạt động từ năm 1999 đến nay, tiền thân là Trung tâm Đào tạo THCN, DN & Tin học, là đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản trị & Ban giám hiệu Trường Đại học Duy Tân. Địa chỉ: Tầng 1- 209 Phan Thanh, Tp Đà Nẵng Điện thoại: 0236.3650970 Chức...

Chi tiết