Thông báo

Danh sách các học viên chuyển lớp được cập nhật đến hết ngày 06/05/2020

Lịch ôn tập khảo sát tin tuần 37, 38(từ ngày 13/04/2020 đến hết ngày 26/04/2020)

Thông báo về việc tổ chức học Online bắt đầu từ tuần 35(từ ngày 30/03/2020)

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Kỳ thi

Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.86A

File đính kèm:

Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.61B

File đính kèm:

Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lớp ITA.76A

File đính kèm:

Điểm thi

Điểm tốt nghiệp CNTT Cơ Bản ITA.60B 

File đính kèm:

Điểm tốt nghiệp CNTT Cơ Bản ITA.57B 

File đính kèm:

Điểm tốt nghiệp CNTT Cơ Bản ITA.19N 

File đính kèm:

Khóa học mới

Xem tất cả...

Quy định - Quy chế

Các bạn nộp đơn đăng ký dự thi chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao kèm theo bảng photo chứng minh nhân dân có công chứng. Nộp về cho Giáo viên đứng lớp vào buổi học thứ 4 tại học phần cơ bản hoặc nâng cao.

Xem tất cả...