Thông Báo

Lịch Họp Hội Đồng Xét Công Nhận GS, PGS Năm 2019

LỊCH HỌP HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN GS, PGS NĂM 2019

 

Căn cứ Công văn số 73/HĐGSNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước và Nghị quyết 01/NQ-HĐGSNN của phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân xin Thông báo đến tất cả các thành viên Hội đồng, các ứng viên và các bộ phận liên quan lịch họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư như sau:

 

  1. Phiên họp thứ nhất: Từ 13:00 ngày 09/08/2019
  2. Phiên họp thứ hai: Từ 8:00 ngày 10/08/2019

Lịch làm việc chi tiết của Hội đồng như sau:

Ngày họp

Giờ họp

Nội dung công việc

09/08/2019

13:00 – 13:30

HĐ trao đổi về các vấn đề chung

13:30–15:30

Các thành viên HĐ đã được phân công thẩm định đọc bản thẩm định hồ sơ đối với từng ứng viên

15:30 – 16:30

HĐ thảo luận, đánh giá hồ sơ của các ứng viên

16:30 – 17:00

HĐ biểu quyết danh sách các ứng viên được mời báo cáo kết quả NCKH–CN và ĐT và xác định trình độ ngoại ngữ

10/08/2019

8:00 – 11:00

Hội đồng nghe các ứng viên báo cáo kết quả NCKH–CN, ĐT và xác định trình độ ngoại ngữ của ứng viên

11:00 – 11:15

Hội đồng biểu quyết công khai danh sách những ứng viên đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm; Hội đồng cử Ban kiểm phiếu;

11:15 – 12:00

Bỏ phiếu kín biểu quyết tín nhiệm cho ứng viên trong danh sách đã được thông qua;

- Thông qua Biên bản kiểm phiếu;

- Thông qua Biên bản cuộc họp của Hội đồng;

- Rút kinh nghiệm và góp ý kiến.

 

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2020 - bet365 như thế nào_link vào bet365 mới nhất_nhà cái bet365 có uy tín không? University

Address: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Tel: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111