Xây dựng Kế hoạch Truyền thông

Hầu hết các nhân viên PR mà tôi đã từng tuyển dụng đều, hoặc là rụt rè hoặc là thẳng thắn, hỏi xin | 4
một "mẫu kế hoạch truyền thông", kể cả những người đã từng có kinh nghiệm làm việc ở một vài
công ty PR trước đó hay những em sinh viên chỉ mới bước chân ra khỏi trường đại học.
Thực ra ngay cả khái niệm PR là gì, có khá nhiều người chưa từng đọc, chưa từng học, thậm chí chưa
từng tìm hiểu, chứ chưa nói đến khái niệm hay cách thức viết, thực hiện một chiến dịch/ kế hoạch
truyền thông như thế nào.

Từ khóa: Xây dựng Kế hoạch Truyền thông, Kế hoạch Truyền thông , nghệ thuật quản lý, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị nhân sự

pdf 40 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:18/06/2013 | Lượt xem:147 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận