XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING


Kế hoạch marketing phải rõ ràng, xúc tích và là tài liệu đã được cân nhắc kỹ lưỡng giúp hướng dẫn bạn thực hiện chương trình marketing. Nó nên tập trung vào mục tiêu marketing của bạn và bạn sẽ làm thế nào để đạt được các mục tiêu đó. Dù công ty bạn cung cấp sản phẩm hay dịch vụ, kế hoạch marketing vẫn rất cần thiết và quyết định sự thành công của bạn. Sáu yếu tố cơ bản để hình thành một kế hoạch marketing tốt được đưa ra dưới đây. Bạn chỉ cần viết một hay hai câu cho mỗi phần.... hay bạn có thể tách chúng ra thành những điểm nhỏ riêng biệt.

Từ khóa: kế hoạch marketing, bài giảng marketing ngân hàng, tài liệu ngân hàng, quảng cáo cho ngân hàng, marketing sản phẩm

pdf 25 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:15/04/2013 | Lượt xem:57 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận