Xây dựng đề thi trắc nghiệm môn Du lịch Việt Nam trong đào tạo cử nhân Việt Nam học cho học viên quân sự nước ngoài tại Học viện Khoa học Quân

Môn Du lịch Việt Nam (Các vùng, tuyến điểm) trong đào tạo Cử nhân Việt Nam học tại Học viện Khoa học Quân sự là một môn học có dung lượng kiến thức rộng, đối tượng dạy học là học viên quân sự nước ngoài. Môn học này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về non nước Việt Nam ở các vùng miền. Bởi vậy, để góp phần đánh giá đúng chất lượng học tập của môn học Du lịch Việt Nam, bài viết sẽ tập trung nghiên cứu việc xây dựng chất lượng đề thi trắc nghiệm trong thi kết thúc học phần môn học Du lịch Việt Nam.

Từ khóa: Môn Du lịch Việt Nam, Đào tạo cử nhân Việt Nam học, Dung lượng kiến thức, Nâng cao chất lượng, Dạng câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2019 | Lượt xem:38 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận