Tuyển tập một số bài toán sơ cấp chọn lọc

Trong cuốn sách này chúng tôi giới thiệu với các bạn 250 bài toán thuộ c 5 chủ đề lớn của
toán phổ thông bao gồm Số Họ c, Tổ Hợp, Hình Họ c, Giải Tích và Đại Số. Kèm theo các đề
toán là khoảng 20 bài viết chuyên đề nhỏ xoay quanh các bài toán Số Họ c, Tổ Hợp. Trong
mỗi bài viết chúng tôi đã cố gắng thể hiện đầy đủ những thảo luận của các bạn trên diễn đàn
về những bài toán đó.

Từ khóa: hình học giải tích, bài tập toán, giáo trình toán học, tài liệu học môn toán, giải tích và đại số, bài toán số học

pdf 131 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận