Trí tuệ nhân tạo - suy luận tự động

TTNT mạnh hay TTNT yếu, đó vẫn là một chủ đề tranh luận nóng hổi của các nhà triết học TTNT. Nó liên quan tới philosophy of mind và mind-body problem. Đáng chú ý nhất là Roger Penrose trong tác phẩm The Emperor's New Mind và John Searle với thí nghiệm tư duy trong cuốn Chinese room (Căn phòng tiếng Trung) khẳng định rằng các hệ thống logic hình thức không thể đạt được nhận thức thực sự, trong khi Douglas Hofstadter trong Gödel, Escher, Bach và Daniel Dennett trong Consciousness Explained ủng hộ thuyết chức năng. Theo quan điểm của nhiều người ủng hộ TTNT mạnh, nhận thức nhân tạo được coi là "chén thánh " của TTNT.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật áp dụng, lưu trữ thông tin, thông tin tri thức, chuẩn hóa thông tin, kỹ thuật thông tin

doc 19 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:19/10/2012 | Lượt xem:76 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận