Trắc nghiệm môn kỹ thuật lập trình

Lập trình máy tính (gọi tắt là lập trình; tiếng Anh: programming) là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Lập trình có các thành tố nghệ thuật, khoa học, toán học, và kỹ nghệ.

Từ khóa: Trắc nghiệm môn kỹ thuật lập trình, lập trình máy tính, lập trình ứng dụng, kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, máy tính ứng dụng

pdf 31 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:22/10/2012 | Lượt xem:174 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận