Tổng quan mạng máy tính

Tập các máy tính được nối với nhau bởi đường truyền (có dây, không dây) theo một cấu trúc nào đó để trao đổi tin tức thông qua các giao thức truyền thông.
Mạng máy tính được chia thành 2 loại:
- Mạng cục bộ (LAN:Local Area Networks): Mạng được thiết kế để trao đổi thông tin giữa các máy tính trong một toà nhà, một khu nhà, một phân xưởng nhỏ.
- Mạng diện rộng(WAN: Wide Area NetWorks): Nối các máy tính giữa các thành phố, quốc gia.

Từ khóa: mạng máy tính, kỹ thuật mạng, công nghệ mạng, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, giao thức truyền thông

ppt 40 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:18/12/2012 | Lượt xem:122 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 29

Đăng nhập để bình luận