Tìm hiểu cấu trúc và cú pháp của XML

Để thấy ảnh hưởng rộng lớn của XML trong ngành Công Nghệ Thông Tin cận đại bạn chỉ cần để ý rằng XML là lý do của sự hiện hữu (raison d'être) của Microsoft .Net. Từ WindowsXP trở đi, bên trong đầy dẫy XML. Microsoft đã đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ vào kỹ thuật nầy, và trong tương lai gần đây tất cả phần mềm của Microsoft nếu không dọn nhà (được ported) qua .NET thì ít nhất cũng được .NET Enabled (dùng cho .NET được). Đi song song với .NET là SQLServer 2000, một cơ sở dữ liệu hổ trợ XML hoàn toàn. Có lẽ bạn đã nghe qua Web Services. Đó là những dịch vụ trên Web ta có thể dùng on-demand , tức là khi nào cần cho chương trình của mình, bằng cách gọi nó theo phương pháp giống giống như gọi một Hàm (Function).

Từ khóa: XML Bible, lập trình web, thiết kế web, ngôn ngữ lập trình, kỹ thuật lập trình, Website development

pdf 48 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:19/10/2012 | Lượt xem:60 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận