THUYẾT TRÌNH MÔI TRƯỜNG

Môi trường bao gồm các yếu tố tự
nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan
hệ mật thiết với nhau, bao quanh con
người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản
xuất, sự tồn tại, phát triển của con người
và thiên nhiên . Ô nhiễm môi trường là tình trạng môi trường bị
ô nhiễm bởi các chất hóa học, sinh học... gây
ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các cơ thể
sống khác. Nguyên nhân ô nhiễm môi trường là từ tự
nhiên hoặc nhân tạo (do con người và cách quản
lý của con người).

Từ khóa: thuyết trình môi trường, bảo vệ thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm chất thải rắn, ô nhiễm nước, báo cáo môi trường

ppt 60 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:135 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận