Thương mại điện tử và hành vi chi tiêu mua sắm của người tiêu dùng trên các website bán lẻ Việt Nam

Nghiên cứu này tìm hiểu về chi tiêu mua sắm trực tuyến giữa lần đầu và lần mua lặp lại cao nhất. Nghiên cứu kiểm định về mối quan hệ tương quan giữa hai thời điểm mua sắm này, đồng thời xem xét sự khác biệt giữa hai thời điểm mua sắm, và liệu các chi tiêu này có khác biệt với các nhóm đặc điểm cá nhân khác nhau.

Từ khóa: Thương mại điện tử, Hành vi chi tiêu mua sắm, Người tiêu dùng Việt Nam, Người tiêu dùng trực tuyến, Nhà bán lẻ trực tuyến

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:4 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận