Thương lượng hợp đồng ngoại thương

Phần lớn bên mua trong nước (bên B) chưa chú ý hết những thỏa thuận mà bên bán nước ngoài (bên A) đưa ra. Thường bên A mới chỉ quan tâm đến việc đàm phán về giá cả, phương thức thanh toán và thời gian giao nhận hàng. Cho nên, khi có biến động về giá trên thị trường quốc tế thì bên A đã chuyển bán hàng cho nơi khác để gặt hái thêm một khoản lợi nhuận, rồi đề nghị giao hàng chậm cho bên B, xin điều chỉnh lại tín dụng thư hoặc nêu lý do sự cố này nọ ở nước bên A, và sau cùng “xin lỗi” không giao hàng được, đẩy rủi ro về bên B bằng cách tìm ra kẽ hở trong việc thực hiện hợp đồng giữa đôi bên, rồi cuối cùng “huề cả làng” sau sự phàn nàn của bên B.

Từ khóa: Thương lượng hợp đồng ngoại thương, hợp đồng ngoại thương , nghệ thuật quản lý, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị nhân sự

pdf 30 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:18/06/2013 | Lượt xem:70 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận