Tài liệu tập huấn giáo dục môi trường cơ bản - Chủ đề 1: Biến đổi khí hậu

Trong chủ đề này, các giảng viên/giáo viên sẽ làm quen và sau đó chuyển tải tới học sinh các khái niệm, thuật ngữ liên quan tới biến đổi khí hậu như thời tiết, biến đổi khí hậu; trái đất và hệ thống khí hậu Trái đất; khí nhà kính, hiệu ứng nhà kính; dấu vết sinh thái, dấu vết cácbon. Những điều này sẽ giúp người học hiểu được nguyên nhân của biến đổi khí hậu và các ảnh hưởng của nó tới thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Và cuối cùng, cuốn tài liệu giúp người đọc tìm hiểu, tiếp cận cách ứng phó với biến đổi khí hậu được áp dụng ở thế giới và Việt Nam.

Từ khóa: Giáo dục môi trường, Tập huấn giáo dục môi trường, Biến đổi khí hậu, Hệ thống khí hậu trái đất, Khí nhà kính, Hiệu ứng nhà kính

pdf 46 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:65 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận