Sản phẩm cơ khí - khái niệm cơ bản

Trong quá trình sản xuất kinh doanh và dịch vụ các mặt hàng cơ khí, sản phẩm cơ khí có thể là những chi tiết kim loại thuần túy hoặc một cụm máy được lắp ghép từ những chi tiết kim loại và phi kim loại hay một máy hoàn chỉnh để đáp ứng một nhu cầu sử dụng nào đó.
Cũng như bất kì sản phẩm nào khác, sản phẩm cơ khí được sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu nào đó mà xã hội và thị trường yêu cầu.

Từ khóa: Sản phẩm cơ khí, sản xuất kinh doanh, cơ khí chế tạo, kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế, sản phẩm cơ khí

ppt 36 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:29/10/2012 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận