QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN


Quản lý chất lượng môi trường là sự tác động liên tục, có tổ chức, có phương hướng và mục
đích xác định của một chủ thể (con người, địa phương, quốc gia, tổ chức quốc tế v.v...) đối với
một đối tượng nhất định (môi trường sống) nhằm khôi phục, duy trì và cải thiện tốt hơn môi
trường sống của con người trong những khoảng thời gian dự định.

Bản chất của việc quản lý môi trường là hạn chế hành vi vô ý thức hoặc có ý thức của con
người trong quá trình sống , sản xuất - kinh doanh gây tác động đến môi trường chủ yếu (các
hành vi có tác động xấu đến môi trường ) để tạo ra được môi trường ổn định, luôn ở trạng thái
cân bằng.

Từ khóa: môi trường, bảo vệ môi trường, chất thải rắn đô thị, quản lý chất lượng môi trường, sinh thái, chống ô nhiễm, quản lý chất thải

pdf 87 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:81 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận