Phương pháp và kỹ năng quản lý nhân sự: Phần 1 - Lê Anh Cường, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị Mai

Phương pháp và kỹ năng quản lý nhân sự: Phần 1 trình bày các nội dung về nhân lực - nguồn lực chiến lược, phân tích chức vụ; tìm kiếm, tuyển chọn và sử dụng nhân viên, đánh giá và quản lý hiệu quả thành tích; đào tạo và khai thác nguồn nhân lực.

Từ khóa: Quản trị nhân sự, Phương pháp quản lý nhân sự, Kỹ năng quản lý nhân sự, Quản lý nhân sự Phần 1, Tuyển chọn nhân lực, Sử dụng nhân lực

pdf 222 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:16/06/2014 | Lượt xem:159 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 16

Đăng nhập để bình luận