PHONG CÁCH HỌC VĂN BẢN - ĐINH TRỌNG LẠC

Các phong cách chức năng, các ứng xử ngôn ngữ trong những hoàn cảnh giao tiếp khác nhau, được hình thành và nhận diện dần dần trong quá trình phát triển của ngôn ngữ và xã hội. Từ vựng học cũng phân lớp từ vựng theo tiêu chí phong cách chức năng nhưng không hoàn toàn là sự khảo sát, phân loại của phong cách học.

Từ khóa: giáo trình, sách khoa học, nghiên cứu ngữ âm, ngôn ngữ văn bản, Ngôn ngữ học, Phong cách học

pdf 213 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:169 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận