Nộ dung ôn tập Mạng

Giao thức là gì? Tại sao phải phân tầng giao thức Giao thức (protocol) là tập luật qui định cách thức truyền thông giữa các hệ thống máy tính Phân tầng giao thức: - đơn giản thiết kế - dễ dàng thay đổi 2. Mô hình OSI, chức năng cơ bản các tầng, luồng dữ liệu, đơn vị dữ liệu Mô hình OSI

Từ khóa: mạng máy tính, giáo trình mạng, nhập môn mạng máy tính, quản trị mạng máy tính, thủ thuật mạng máy tính

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận