Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong môi trường nước từ sản phẩm phụ của sản xuất nông nghiệp

Bài viết này nghiên cứu khả năng xử lý ion Pb2+ô nhiễm trong môi trường nước bằng vật liệu mới, từ sản phẩm phụ của sản xuất nông nghiệp. Than sinh học được tổng hợp trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp nhiệt phân rơm rạ trong điều kiện không có oxy.
Đăng nhập để bình luận