Nền tảng tài chính I: LÝ THUYẾT HỮU DỤNG KỲ VỌNG

Con người biết họ thích cái gì và không thích cái gì. Sự ưa thích của con người là hoàn hảo, nghĩa là một người sẽ so sánh các lựa chọn có thể có, đưa ra quyết định ưa thích hơn về một lựa chọn nào đó. Hoặc họ cho rằng các sự lựa chọn đó là như nhau, các kết quả sẽ xảy ra ngẫu nhiên.
Tính bắc cầu (transitivity):
kem vani kem chocolate
kem chocolate kem dâu tây
 kem vani kem dâu tây
Nếu giả định bắc cầu là không chắc chắn thì chúng ta không thể xác định lựa chọn tối ưu.

Từ khóa: Nền tảng tài chính, lý thuyết hữu dụng , kế hoạch kinh doanh, ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch, quản trị marketing

ppt 27 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:18/06/2013 | Lượt xem:387 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận