Mô phỏng mạch điện tử

tài liệu “Mô phỏng mạch điện tử” được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho học sinh, sinh viên phương pháp sử dụng phần mềm Multisim để thiết kế và mô phỏng mạch điện tử. Tài liệu này rất bổ ích cho các công nhân trẻ, những người mong muốn được học tập và nghiên cứu để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

Từ khóa: mạch điện tử, tài liệu mạch điện tử, giáo trình mạch điện tử, bài giảng mạch điện tử, mô phỏng mạch điện tử, cài đặt multisim

pdf 62 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:75 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận