Marketing trực tiếp nhằm thu hút thị trường khách Việt Nam đi du lịch Thái Lan của công ty du lịch Transviet Travel

Đề tài nghiên cứu
những lý luận cơ bản về hoạt động marketing trực tiếp và những ứng dụng
thực tế đối với công ty du lịch Transviet Travel với thị trường khách Việt Nam
đi du lịch Thái lan đưa ra những kiến nghị nhằm thu hút thị trường khách Việt
Nam đi du lịch Thái lan của công ty Transviet Travel hoá lịch sử, huy động tối đa nguồn lực trong nước và tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từng bước đưa nước ta trở thành một trung tâm du lịch có tầm cỡ của khu vực, phấn đấu sau năm 2010 du lịch Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có ngành du lịch phát triển trong khu vực…”
Về mục tiêu phấn đấu năm 2010: Khách du lịch quốc tế vào Việt Nam du lịch từ 5,5 đến 6 triệu lượt người, khách du lịch nội địa từ 25 đến 26 triệu lượt người, thu nhập du lịch đạt 4 đến 4,5 tỷ USD, tạo công ăn việc làm cho khoảng 2 triệu người, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành du lịch bình quân thời kỳ 2001 - 2010 đạt 11 - 11,5%/ năm.

Từ khóa: tiểu luận nghiên cứu đề tài, đề án tốt nghiệp, tài liệu báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, bài báo cáo thực tập, Marketing trực tiếp

doc 63 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:83 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận