Mạch điện tử

Trong chương này,chúng ta khảo sát một số mạch ứng dụng căn bản của diode bán dẫn (giới hạn ở diode chỉnh lưu và diode zenner- các diode đặc biệt khác sẽ được bàn lúc cần thiết).Tùy theo nhu cầu ứng dụng,các mô hình lý tưởng,gần đúng hay thực sẽ được đưa vào trong công việc tính toán mạch.

Từ khóa: vi mạch điện tử, kỹ thuật mạch điện tử, điện tử số, công nghệ điện tử, bài giảng điện tử, , tài liệu mạch điện tử.

pdf 96 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:81 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận