Luận văn: Xây dựng hệ thống mạng thực hiện quản lý tập trung

Mặc dù ngành công nghệ máy tính là non trẻ so với các ngành công nghệ khác,nhưng đã tạo nên những bước tiến ngoạn mục trong thời gian ngắn.
Việc hội nhập giữa máy tính và kỹ thuật truyền tin đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến phương pháp tổ chức các hệ thống máy tính.Mô hình công tác tập trung cổ xưa đã được thay thế bởi các hệ thống gồm nhiều máy tính liên kết với nhau.Các hệ thống như vậy gọi là mạng máy tính.

Từ khóa: luận văn báo cáo, mạng máy tính, công nghệ mạng, kỹ thuật mạng, khoa học công nghệ, công nghệ máy tính

doc 63 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:27/10/2012 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận