Luận văn: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xã An Đồng, huyện An Dương


Cung cấp điện là một vấn đề rất quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế và nâng cao trình độ dân trí. Hiện nay nền kinh tế nước ta đang phát triển rất mạnh mẽ. Trong đó, công nghiệp luôn là khách hàng tiêu thụ điện năng lớn nhất. Nước ta đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nền công nghiệp hiện đại làm nền tảng để phát triển kinh tế đất nước.

Từ khóa: cung cấp điện cho xã An Đồng, , luận văn, thiết kế hệ thống, hệ thống điện, điện công nghiệp, đồ án tốt nghiệp

pdf 71 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:06/05/2013 | Lượt xem:82 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận