Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học: Điều kiện đủ cấp 2 cho cực tiểu địa phương chặt cấp 2

Luận văn trình bày các điều kiện đủ tối ưu cấp 2 của Chaney cho các bài toán với ràng buộc tập và bài toán với hữu hạn ràng buộc hàm, trong đó dữ liệu của các bài toán là các hàm Lipschitz địa phương. Các điều kiện đủ cấp 2 được trình bày dưới ngôn ngữ gradient suy rộng Clarke của hàm bổ trợ cho hàm mục tiêu, và hàm quy gọn kiểu Ioffe. Các điều kiện đủ cấp 2 cho bài toán trên với các hàm bán trơn và chính quy dưới vi phân cũng được trình bày trong luận văn.

Từ khóa: Luận văn Thạc sĩ Toán học, Điều kiện đủ cấp 2, Cực tiểu địa phương chặt cấp 2, Toán giải tích, Bài toán tối ưu không trơn, Bất đẳng thức

pdf 54 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/09/2015 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận