Luận văn: giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nam Á thị nghè

Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đang trên đà phát triển một cách mạnh mẽ, chúng ta đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tiến lên trở thành một nước công nghiệp tiến tiến, song đấy cũng là một môi trường cạnh tranh rất khắc nghiệt- đòi hỏi mỗi chủ thể kinh tế tham gia vào thị trường phải có một khả năng tài chính vững mạnh và trong sạch. Vì vậy mà vấn đề vốn đầu tư trong nền kinh tế luôn là vấn đề mang tính nóng bỏng và nhạy cảm cao. Đặc biệt là trong tình hình kinh tế thế giới đang gặp nhiều vấn đề khó khăn như hiện nay thì yêu cầu bức thiết đặt ra là chúng ta không những cần phải có được một khối lượng vốn lớn mà còn phải đảm bảo được chất lượng và tính bền vững cao của nguồn vốn để có thể tiến hành các hoạt động đầu tư vào nền kinh tế.

Từ khóa: luận văn báo cáo, kinh tế thị trường, tài chính ngân hàng, kỹ thuật ngân hàng, rủi ro tín dụng, kinh tế xã hội

55 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:27/10/2012 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận