Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường

Mục tiêu: tự chế tạo các điện cực mới với các vật liệu và kích thước khác nhau, sử dụng các thiết bị đo điện hóa ghép nối máy tính với phần mềm đi kèm, có độ nhạy, độ phân giải cao, để nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT và sử dụng chúng cho phân tích TNT trong môi trường.
Đăng nhập để bình luận