Lập trình web

PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI do Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1995, ban đầu được xem như là một tập con đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng. Ông đã đặt tên cho bộ mã kịch bản này là 'Personal Home Page Tools'. Khi cần đến các chức năng rộng hơn, Rasmus đã viết ra một bộ thực thi bằng C lớn hơn để có thể truy vấn tới các cơ sở dữ liệu và giúp cho người sử dụng phát triển các ứng dụng web đơn giản. Rasmus đã quyết định công bố mã nguồn của PHP/FI cho mọi người xem, sử dụng cũng như sửa các lỗi có trong nó đồng thời cải tiến mã nguồn.

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình, lập trình web động, lập trình PHP, thiết kế web, kỹ thuật lập trình, lập trình máy tính

ppt 130 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:18/12/2012 | Lượt xem:84 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 16

Đăng nhập để bình luận