LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN POCKET PC

Cách dễ nhất để phát triển .NET Compact Framework là sử dụng Smart Device
Extensions trong Visual Studio .NET 7.1. Nó đơn giản là mở rộng của Visual Studio 7.1, Smart
Device Extensions đưa ra các kiểu tạo ứng dụng, cho phép chúng ta tập chung vào các thiết bị sử
dụng Windows CE hỗ trợ .NET Compact Framework, như là Pocket PC. Điều này có nghĩa là sử...

Từ khóa: kinh nghiệm lập trình, lập trình ứng dụng, lập trình trên pocket pc, ứng dụng pocket pc, thủ thuật lập trình, thiết bị di động

pdf 79 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:85 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận