LẬP KẾ HOẠCH KHỞI SỰ KINH DOANH

Tài liệu đọc thêm cho khoá : “Tập huận kế hoạch khởi sự doanh nghiệp”. Tài liệu này nhằm mục đích hỗ trợ cho những người muốn lập một bản kế hoạch kinh doanh (Ưu tiên cho lập kế hoạch khởi sự kinh doanh – for start-up business), một mặt nó cung cấp cho người...

Từ khóa: học thuyết kinh tế, giáo trình kinh tế, lập kế hoạch khỏi sự kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, tài liệu học đại học, chiến lược kinh doanh

doc 161 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận