Làm thế nào để Ứng phó với Tác động của Biến đổi khí hậu ở đô thị: Phần 1 - Đại học Công nghệ Brandenburg Cottbus

Nôi dung cuốn sổ tay "Làm thế nào để Ứng phó với Tác động của Biến đổi khí hậu ở đô thị" Sổ tay trình bày về phương pháp tiếp cận của một cộng đồng đô thị tại TP Hồ Chí Minh và những công cụ đã áp dụng cho các cộng đồng khác có hoàn cảnh tương tự, cũng như cho các tổ chức xã hội dân sự và cơ quan chính quyền địa phương để có thể hỗ trợ quá trình thích ứng trong môi trường mà họ chịu ảnh hưởng. Phần 1 của sổ tay gồm các chủ đề: Biến đổi khí hậu – Từ góc độ toàn cầu, TP. Hồ Chí Minh – và khả năng dễ bị tổn thương, Thích ứng dựa vào cộng đồng – Một phương pháp tiếp cận cấp cơ sở.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu , Biến đổi khí hậu Phần 1, Khí hậu đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh, Phương pháp tiếp cận, Bảo vệ môi trường

pdf 13 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận