Kinh tế thế giới

Trong quan hệ giao dịch hàng ngày, ngoài hợp đồng lao động (xác lập trong quan
hệ mua bán sức lao động), từ 01/01/2006, khi áp dụng Bộ luật dân sự 2005 và Luật
thương mại 2005, các giao dịch khác đươc xếp vào một trong hai loại hợp đồng : hợp
đồng dân sự và hợp đồng thương mại

Từ khóa: kinh doanh, tiếp thị, quản trị kinh doanh, quản lý, marketing, kinh tế thế giới, kinh tế toàn cầu, hợp đồng lao động, chiến lược kinh doanh

pdf 284 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:80 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận