Khóa luận tốt nghiệp: “Lý thuyết trò chơi” trong cuộc chạy đua giữa các công ty viễn thông trên thị trường Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Khóa luận tốt nghiệp: “Lý thuyết trò chơi” trong cuộc chạy đua giữa các công ty viễn thông trên thị trường Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nhằm trình bày về những vấn đề chung về thị trường cạnh tranh và “lý thuyết trò chơi”, thực trạng thị trường viễn thông Việt Nam và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành.

Từ khóa: Lý thuyết trò chơi, Thị trường cạnh tranh, Thị trường viễn thông, Khóa luận tốt nghiệp ngoại thương, Luận văn kinh tế, Kinh tế ngoại thương

pdf 100 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:19/07/2014 | Lượt xem:84 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận