Hệ thống thông tin quản trị - Chương 5: Khởi tạo việc phát triển hệ thống thông tin

Khoa học quản trị xây dựng nền lý thuyết về quản trị, giúp nhà quản trị cách tư duy hệ thống, khả năng phân tích và nhận diện đúng bản chất vấn đề và các kỹ thuật để giải quyết vấn đề phát sinh.
Tính khoa học đòi hỏi nhà quản trị phải suy luận khoa học để giải quyết vấn đề, không nên dựa vào suy nghĩ chủ quan, cá nhân.

Từ khóa: Hệ thống thông tin quản trị, hệ thống quản trị, quản trị doanh nghiệp, hệ thống doanh nghiệp, kỹ thuật thông tin, khao học thông tin

pdf 9 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận