Hệ thống quan trắc công trình cầu nhịp lớn

Bài viết này nhằm giới thiệu về hệ thống quan trắc cầu nhịp lớn trên thế giới và Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của nó trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác cầu.

Từ khóa: Quan trắc cầu, Cầu nhịp lớn, Duy tu bảo dưỡng, Thiết kế cầu, Dự án thi công cầu

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/05/2019 | Lượt xem:29 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận