Giáo trình Trắc địa: Phần 2 - Phạm Viết Vỹ

Phần 2 Giáo trình Trắc địa sau đây gồm nội dung chương 6 trở đi. Giáo trình Trắc địa được biên soạn theo đề cương chương trình đào tạo bậc Cao đẳng các ngành kỹ thuật như Cao đẳng Xây dựng DD & CN, Cao đẳng Cầu đường và một số ngành khác. Đây là tài liệu học tập cho học sinh, sinh viên các ngành kỹ thuật, đồng thời cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ, giáo viên trong quá trình giảng dạy.

Từ khóa: Giáo trình Trắc địa, Trắc địa cơ bản, Đo đạc đất, Kỹ thuật trắc địa, Thi công công trình, Kỹ thuật cầu đường

pdf 45 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2016 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận