Giáo trình toán Tập 1_Giải tích 1: Giáo trình và 300 bài tập có lời giải

Bộ giáo trình toán mới này, với nhiều bài tập có lời giải được biên soạn dành cho sinh viên giai đoạn 1 các trường đại học công nghệ quốc gia năm 1 và năm 2 mọi chuyên ngành, cho sinh viên giai đoạn 1 đại học khoa học và cho các thí sinh dự thi tuyển giáo sư trung học phổ thông. Dưới đây là tập 1 giải tích 1: Giải tích năm thứ nhất

Từ khóa: giải tích số, sổ tay toán học, Giáo trình, bài tập, lời giải, số thực, số phức, dãy số, đạo hàm, tích phân

pdf 351 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:95 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận