Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và một số chuyên ngành kinh tế khác có liên quan. Trong lần xuất bản lần này, các tác giả đã hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của chương trình môn học Tài chính doanh nghiệp và đưa thêm vào cuối các chương câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Nội dung của giáo trình cung cấp những kiến thức mới về doanh nghiệp, mô hình CAPM, định giá chứng khoán, đầu tư tài sản, giá trị tiền tệ theo thời gian, quan hệ lợi nhuận và rủi ro.

Từ khóa: Giáo trình tài chính doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệpkế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh, quản trị chiến lược, quản trị doanh nghiệp

pdf 233 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:17/05/2013 | Lượt xem:152 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 24

Đăng nhập để bình luận