Giáo trinh ngôn ngữ lập trình

Hợp ngữ là một bước tiến vượt bậc đưa ngôn ngữ lập trình thoát ra khỏi ngôn ngữ máy
khó hiểu. Ngôn ngữ này xuất hiện vào những năm 1950, nó được thiết kế để máy tính
trở nên thân thiện hơn với người sử dụng. Hợp ngữ đưa ra khái niệm biến (variable),
nhờ đó mà ta có thể gán một ký hiệu cho một vị trí nào đó trong bộ nhớ mà không phải
viết lại địa chỉ này dưới dạng nhị phân mỗi lần sử dụng. Hợp ngữ cũng chứa vài "phép
toán giả", tức là ta có thể biểu biễn mã phép toán dưới dạng phát biểu (hay còn gọi là
câu lệnh) thay vì dưới dạng nhị phân.

Từ khóa: lập trình C++, ngôn ngữ lập trình, code lập trình, kinh nghiệm lập trình, mẹo lập trình, thủ thuật lập trình,

pdf 111 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:86 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận