Giáo trình Nghiệp vụ phục vụ buồng - NXB Hà Nội

Giáo trình được biên soạn để tạo điều kiện thuận lợi cho người quản lý, cho các nhân viên phục vụ trong khách sạn nói chung và nhân viên phục vụ buồng nói riêng, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả kinh doanh của khách sạn. Cuốn sách "Nghiệp vụ phục vụ buồng" bao gồm 7 chương: Giới thiệu về tổ chức hoạt động bộ phận buồng trong khách sạn, trang thiết bị đồ dùng và cách bài trí sắp xếp, trang thiết bị dụng cụ làm vệ sinh buồng, quy trình vệ sinh ở bộ phận buồng, quy trình phục vụ khách lưu trú, nghiệp vụ giặt là và mẫu sổ sử dụng ở bộ phận buồng được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành phục vụ nhu cầu học tập thực tiễn cao của học sinh, sinh viên.
Đăng nhập để bình luận